به سایت امامزادگان احمد و جعفر شهر بهمن خوش آمدید ********** منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما عزیزان هستیم ********** با تشکر التماس دعا
نفرات برگزيده سي وهشتمين دوره مسابقات قرآن کریم

 جدول نفرات برگزيده سي وهشتمين دوره مسابقات قرآن كريم شهرستان آباده مهر ماه 1394


مقام

رشته

نام ونام خانوادگي

رديف

خواهر

برادر

نفر اول

قرائت

 

محمود شمشيري

1

نفر دوم

قرائت

 

امير معارفي

2

نفر سوم

قرائت

 

امير فرخي

3

نفر اول

ترتيل

 

محمد حسين فرخي

4

نفر اول

ترتيل

فروغ عليقلي

 

5

نفر دوم

ترتيل

فاطمه غلامعلي شاهي