به سایت امامزادگان احمد و جعفر شهر بهمن خوش آمدید ********** منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما عزیزان هستیم ********** با تشکر التماس دعا
ساختمان زیارتگاه

 

بیلان کار مالی هیات امناء امام زادگان اسل 93 و سه ماه اول 94

 

وضعیت ساختمان زیارتگاه از قدیم تاکنون

jadid

وضعیت ساختمان قبلی امامزدگان :

ساختمان قبلی امامزادگان همانگونه که درصفحات قبل ذکر کردیم توسط بی بی منظر و کمک مردم این قصبه بنا نهاده که بدین طریق می باشد .
ساختمان بقعه محدود بوده از جهات اربع ازشمال به عمارت حاج مراد خان از جنوب به صحن امامزاده گان که متصل به کوچه اصلی قلعه بوده و از شرق به خانقاه و باغ کربلائی علی و ازغرب به زائر سرای حاج محمد صادق فرزند لطفعلی خان .قبرستان عمومی حرم مطهر حدود 12متر طول و 5متر عرض داشته ودیوار اطراف حرم راازسنگ و ساروج با پایه های ضخیم بنا نهاده اند .
سقف حرم از خشت خام بصورت گنبدی که بر فراز آن گنبد مدور مخروطی با آجرهای  به رنگ سبز تزیین شده و در دو طرف شرقی و غربی آن (داخل حرم )دو اطاقک بوده که با یک درب به حرم مطهر و یک به ایوان شمال باز می گردیده است. این اطاقکها محل قبور اموات بوده است .
دروسط یک قبر بزرگ بنام امامزاده احمد و یک قبر متوسط بنام امامزاده جعفر و قبر کوچک گچی بنام شیخ علی قرار داشته و روی قبور امامزادگان دو ضریح چوبی قرار داشته است.

 

***

 

قسمت شمالی حرم :

رم یک ایوان مسقف با یک درب ورودی و یک ایوان به عرض تقریبی 5متر قرار داشته که بعد از ایوان صحن شمالی و در قسمت شمال صحن اطاقکها یی بوده که نخست محل سکونت متولیان و بعد بصورت آرامگاه اموات بیرون آمده است
در طرف راست اطاقکها فضای باز و در طرف راست ان عمارت حاج مراد خان و در قسمت غربی و شمال عمارت اسطبل اسب والاغ زائرین و در طرف شرقی اسطبل باغ مرحوم سید حسن آستانه و در طرف غربی ان نخست باغی بنام امامزادگان و بعد از آن باغ مرحوم مهدوی بوده است.

 

***

قسمت جنوبی حرم :

در طرف جنوب نخست یک درب چوبی سبز رنگ و یک ایوان و بعد ار آن یک صحن جنوبی که به عنوان گلزار شهدای انقلاب  اسلامی می باشد این صحن با یک درب بزرگ چوبی سبز رنگ که زنجیری هم برآن نصب بوده به کوچه اصلی که به قلعه باز می شده قرار داشته است
در کنار درب بزرگ جنوبی صحن کوچه ای باریک بوده که به باغهای طرف شرقی منتهی می شده و در آغاز کوچه فوق الذکر کارخانه دوشاب پزی از مرحوم مشهدی مندعلی و  ازآن تا کنار دروازه قلعه باغهای اهالی بوده است در طرف غربی کوچه منتهی به زیارتگاه کوچه ای قرار داشته که منتهی می شده به باغهای قسمت غربی.

***

قسمت شرقی حرم :

در طرف شرقی نخست یک پا گرد بوده که صحن جنوبی را به صحن شمالی مرتبط می ساخته و در طرف شرقی پا گرد دیوار اطراف زیارتگاه قرار داشته و بعد از آن باغ کربلائی علی فوق الذکر و در قسمت شمالی باغ فوق الذکر درب بزرگی به طرف پا گرد و در کنار آن درب چوبی کوچکی بسوی خانقاه که در طرف شرقی خانقاه و بعد از آن باغ غلامرضا محسنی و بعد از آن باغهای اهالی بوده که فعلا به عنوان منازل مسکونی خیابان اصلی ورود به امامزادگان و خانقاه هم خراب و جزءصحن مطهر است.

***


قسمت غربی حرم :


 در قسمت نخست خلوت استاد حاجی و قسمتی از صحن امامزادگان (که بعدا آرامگاهایی می سازند ولی در همان اوایل سالهای ساخت بنای جدید جهت توسعه صحن جنوبی مجموعه آن آرامگاها بااجازه صاحبانشان تخریب گردید)وبعد از آن قبرستان عمومی و بعد از آن باغهای اهالی بوده که کما کان بدین منوال می باشد.
در طرف جنوبی خلوت استاد حاجی و در کنار درخت گنجشکی که هم اکنون وجود دارد درب بزرگی با سر در بسیار زیبا وجود داشته که جلو درب زنجیری آویزان بوده بعد از آن یک هشتی بوده که در طرف شمال هشتی درب بسوی زائر سرای حاج محمد صادق فوق الذکر و راهی بسوی باغ امامزادگان باز ودربی هم بسوی صحن شمالی قرار داشته است.

 

***

ساختمان جدید :


حدود و مشخصات حریم بقعه به استناد اسناد اداره اوقاف شهرستان آباده
در دفتر اظهار نامه ثبت مربوط به سال 1310 ه ش در مورد محل بقعه امامزادگان چنین آمده که پلاک گذاری به دست مرحوم حاج میرزا محمد باقرموحد انجام شده ولاک 439 از9928 مزرعه حسین آباد بهمن مربوط به این مکان است .
از شمال به عمارت حاج مراد خان از جنوب به قبرستان عمومی از مشرق به خانقاه وقفی پلاک 438 واز مغرب به غسالخانه محدود است.دراطراف بقعه متبرکه سه باب عمارت که قبلاً ذکر شد وجود داشته که مجموعاً تخریب وجزء صحن امامزادگان گردیده است .

 

***

تصمیم بر بنای ساختمان و بقعه جدید :


بعد ازاینکه ساختمان قبلی براثرمرور زمان حالت استحکامی خود را از دست داد و از طرف دیگربه جهت استقبال زائرین از گوشه و کناروعدم امکان کافی جهت پذیرایی و استراحت وغیره .ودراوایل انقلاب اسلامی هیئت امناء این بارگاه با هماهنگی اداره اوقاف شهرستان آباده درصدد برآمدند که با تهیه نقشه ساختمانی جدید نسبت به تجدید بنای امامزادگان اقدام نمایند .
اینکار ابتداء به شرکت ساختمانی تیمارگون واگذارگردید و مورد تأیید اداره اوقات واقع شد و مبلغ سیصد هزارریال بابت تهیه نقشه پرداخت شد.اما نقشه مورد موافقت حاج آقا شیرازی مسئول بقعه متبرکه قرارنگرفت.پس ازآن نقشه ای بوسیله مهندس نیک کار و آیرون ترسیم و ارسال شد که بازتأیید نشد.لذاهیئت امناء تصمیم گرفت درابتدا حصاراطراف صحن را تجدید بنا نموده و آنرا گسترش دهد .
وبراساس نقشه حصارکشی ازطرف دفتر فنی فرمانداری آباده تهیه و به اجرا درآمده .
در سال 1368ه ش مجدد مجددا ازاداره اوقاف تقاضای نقشه برداری برای تجدید بنای بقعه شد لذا از طرف مهندس هاشمی نقشه تهیه و توسط یکی از برادران به تهران ارسال شد و به نظر مسئولین دفتر عمران وزارت اوقاف رسانده و بعد ازموافقت دراواخر همان سال نقشه مذکور توسط مهندس هاشمی اجرا شد .

شالوده آن ریخته و بتون ریزی وآرموتور بندی آن با میلگرد و سیمان و آغاز و با تلاش و کوشش بی وفقه قسمت عمده ای ازساختمان صورت گرفته و تاکنون بالغ بر 800 تن سیمان و 50 تن میلگرد به مصرف رسیده که از نظرمهندسین هیچگونه نقصی درکاراستحکام ساختمان آن نمی باشد .
بحمدالله ساختن سقف گنبد وپایه اصلی گنبد که ساخته و گنبدی رفیع و گلدسته هایی بسیار زیبا برای آن بنا شده است .
 باغهای اطراف تخریب ،آرامگاههایی اطراف صحن شمالی و شرقی با اجاره صاحبش خریداری وخریدن خانقاه به سپاه واگذارگردید .آجر نما به روی دیوارهای خارجی بقعه نصب ودرب وپنجره ها با شیشه وغیره کارگذاشته شد.

 

***


طراحان نقشه وپیمانکار واستادان ساختمان جدید امامزادگان:


طرحان وناظران مجریان نقشه :

و 1. آقای مهندس محمد علی هاشمی

و 2. آقای مهندس گلزار

و 3. آقای حاج جلال عسکریان که در پیاده کردن نقشه با آقای مهندس هاشمی همکاری داشتند

 

استادان و معماران :

1.حاج حیدر علی نعمت الهی در انجام کار شالوده ریزی
2.حاج نعمت الله خسروی در اجرای سقف سبک
3.استاد بهرام همکار ی با آقای خسروی در قالب بندی ستونها وبتون ریزی
4.استاد حسن بیدکی آرموتر بند
5.حاج مهدی پور گلابی اردکان یزد
6.قنبر علی نعمت الهی کمک بنا
7.برادر اسماعیل جنتی درب وپنجره ساز
8.برادر حاج حسن رقیعی جوشکار .درب وپنجره ساز
9.برادر غلام اکبر نعمت الهی جوشکار
همچنین تعداد زیادی از اهالی محل بعنوان کارگر در امور مختلف این مجموعه عاشقانه خدمت کردند و می کنند .

 

خداوند به همه آنها توفیق عنایت فرموده ونامشان درطومارخادمین به خانواده عصمت و طهارت ثبت و ضبط نماید.
لازم به یاد آوری است که از سال 1360 زمان تصدی برادر محترم آقای ابراهیم سپردارریاست اداره اوقاف وهمکاران خوب وفعال ایشان برادرمحمد باقرکامیاب وبرادر سهیلی کاردیوارکشی آغاز گردید وتا سال 1368که برادرطالقانی به ریاست اوقاف منصوب شدند امورساختمانی متوقف بود وایشان کارها را دنبال وبا تهیه نقشه اقدامات اولیه را انجام دادتد وپس از ایشان سایر مسئولین مانند آقای وثوقی وبرادر محترم آقای محمد علی رزمی که ریاست اداره اوقاف را بعهده داشتند توجه مخصوص به کارهای ساختمانی بقعه این امامزادگان مبذول داشته وهمکاران خوب وپر تلاش ایشان مانند برادر محمد باقر کامیاب وبرادر سهیلی که تصدی امور بقاع متبرکه را عهده دارند فعالیتهای خوب وچشمگیری انجام گرفته است .

 

***

چگونگی تأمین هزینه های احداث بنای جدید :

1.نذورات که وسیله زائرین مؤمن در داخل ضریح ویا صندوق نذورات واریز میشود.
2.تهیه مصالح ساختمانی رایگان توسط نیکوکاران.
3.تهیه درب وپنجره توسط چند نفر از خیرین که شاید راضی نباشند نام آنها برده شود.
4.اهداء مقداری سنگ مرمریت بوسیله مرحوم مغفور حاج رضا قلندری.
5.حمل آجر از یزد بدون کرایه توسط چند تن از برادران کامیوندار بهمن.
6.تسطیح وخاکبرداری توسط دستگاههای شهرداری.
7.تسطیح اطراف حرم توسط برادران جهاد.
8.اهداءویا خرید اری باغات سمت شمال وغرب بوسیله برادر هوشنگ میرزائی وورثه مرحوم سید حسن آستانه.
9.تقبل هزینه های اجرای سقف حرم توسط برادران کامیوندار و راننده.
10.برداشت قسمتی از هزینه های برق توسط نیکوکاران.
(افراد نیکو کار ی در این امور همکاری داشته اند که بنا بخواست خود آنها از ذکر نامشان خوداری میشود.(
11.برادر مرحوم مغقور جناب آقای دکتر صانعی  هزینه ساخت ضریح مطهر را قبول فرموداند.

 

***

نقش اداره محترم اوقاف در تجدید بنای بقاع متبرکه :

1.راهنمایی و همکاری مستمر با هیئت امناءدر نحوه نگهداری از بقعه متبرکه وحفاظت وحراست ازاموال مربوط.
2.نظارت در اجرای جمع آوری نذورات وطریقه هزینه کردن وجوهات جمع آوری شده.
3.نظارت در اجرای امور ساختمانی وسیله مهندس ناظر.
4.تأمین بخش عمده مصالح از قبیل آهن وسیمان با نرخ دولتی.
5.حسابرسی در تمام امور مالی وتنظیم اسناد هزینه و تهیه صورت حساب سالیانه.
6.مدیریت در جلسات هیئت امناءوشورائی وامور رفاهی وبهداشتی وغیره.
7.اعمال مدیریت در کلیه امور مذهبی وترغیب اعضاءهیئت امناء در زنده نگهداشتن شعائر مذهبی. وسیاسی که باید در نظام مقدس جمهوری اسلامی مطمح نظر باشد و موجب هدایت و راهنمایی زائرین در این مکان مقدس گردد ومورد رضایت خداوند تبارک وتعالی وخانواده عصمت و طهارت قرار گیرند انشاءالله.

 

***

اهم فعالیت های انجام شده در بقعه متبرکه احمد و جعفر شهر بهمن :

1.ادامه عملیات عمرانی در جهت تکمیل پروژهکاشی کاری گنبد وگلدسته.
2.خرید تملک اراضی اطراف بقعه جهت توسعه محوطه.
3.خرید ونصب ضریح مطهر.
4.احداث ایوانها ی جانبی ومسقف کردن ایوانها که در حال تکمیل است .
5.احداث سرویس های بهداشتی وضوخانه.
6.تکمیل وتغییر در سیستم روشنائی بقعه.
7.تهیه طرح جامع.
8.همچنین در سال 87 -86 درراستای توسعه امام زادگان کارهای زیادی انجام پذیرفته است که از جمله می توان سفید کاری وآیینه کاری و...خرید چندین قطعه باغ وزمین جهت توسعه بنای امامزادگان واجب التعظیم یاد نمود.
9.تهیه فیلم تلوزیونی از شهادت امامزادگان.
10.تشکیل واحد تبلیغات وفعال نمودن بخش فرهنگی.

11.برگزاری مراسم مختلف مذهبی در مناسبتهای مختلف سال.

12.راه اندازی سایت امام زاده گان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن.

 

 

 این اداره ضمن گرامی داشت یادوخاطره مرحوم دکتر صانعی عضوقبلی هیأت امنا که خدمات ارزنده ای به این مکان نموده اند از همکاری تمام اعضا خصوصا،حاج نعمت الله نعمت الهی به واسطه زحمات حاصله وهمکاریهای چندین ساله ایشان با اوقاف تقدیر وتشکر مینماید.

بزودي عكسهايي در خصوص مطالب اين صفحه درج خواهد شد

 

*****************************************************

برگشت به فهرست

نوشته شده در تاریخ : 93/ 1
 
منوی صفحات

: منابع

اسناد اداره اوقاف آباده

کتاب گوهران تابناک

:نوشته

آقای سید حسین

هاشمی تبار بید گلی

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آباده می باشد
.هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد
کانون فرهنگی هنری امام زاده گان احمد و جعفر شهر بهمن
التماس دعا