به سایت امامزادگان احمد و جعفر شهر بهمن خوش آمدید ********** منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات و نظرات شما عزیزان هستیم ********** با تشکر التماس دعا
از اولین متولیان تاکنون

 

سندی از مردم و متولیان

 

از دیر زمان مسئله عشق وعلاقه وخدمتگزاری نسبت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و حراست از مرقد آنان مورد توجه ملت ایران بوده و می باشد.ودر این راستا ازهیچ امری کوتاهی نمی نماید حتی بالاترین شخصیت کشوری در مقابل مراقد مطهر آنان زانو می زند و با حالت خضوع دیده بر درگاه ملک آستان ملکوتی اولیا ئ الله می سایند .لذا از دیر زمان افرادی خود را واقف بر خدمتگزاری این دو بزرگوار (امامزاده احمد و جعفر)نموده و شبانه روز کمرهمت وجهدوکوشش نموده اند که ذیلا ًبیان می شود وحتی اگر شخصی قصد سوءداشته با اعتراض مردم واقع وازاین سمت خارج گردیده ومدال افتخاررا ازاوگرفته اند،طبق سند زیر که اعتراضیه ای است که سنه 1258 ه قمردم آباده و سورمق از خادم این دو بزرگوار به محضرعالم آن امر داشته و شخصی دیگری را لایق بر این امر دانسته که عین آن نامه به شرح زیر است :
 
"در این وقت که نوزدهم شهر رمضان المبارک که سنه 1258 می باشد جمعی از مسلمین و معتبر ین اهل شهر آباده و سورمق مکرر متفقاٌ و شکایت بسیار از مقصر درگاه اله و خالی آستانه متبرکه کربلایی رضا بنموده و چون که این ورقه ..نموده ..بعینه ..امور...وجود شخصی که پیراسته زهد و صلاح آراسته و پیراسته بوده باشد لازم بل واجب بوده و می باشد .لهذا قابل شود و به اطلاع در صورت استعلام عالیجناب  ...فهمائی از عالمان مردم و عالیحضرت گرامی منزلیان ستوده بر ...آن مومنین و متدینین اهل ولایت و کدخدایان و ریش سفیدان محل مذکوره و جمعی از انسابه که همگی به زیور صلاح و تقوی و پرهیزگاری مشهور آفاق می باشند تصدیق و تنفیذ نموده که عالیحضرت حضرات گرامی مزیت ستوده وحسب عن الوجه آقامیرزا ابراهیم خلف مرحوم مغفور جنت مکان آقا کوچک و علیالشان بلقیس مکان مخدره مکرمه خاتون خانم زوجه مشارالیه که صبیه مرحمت و غفران پناه جنت ورضوان آرامگاه سلاله دودمان مصطفوی آقای کربلایی سید میرزا (رحمه الله علیه )می باشد .
در خدمت و مرمت و انظباط بقعه متبرکه که در وادی و ارض مقدس بهمن (مشهور به حسین آباد )واقع می باشد مشغول بوده باشد و در خدمات و خدمتگزاری زائرین مرقد مطهر منور خود را معاف نداشته باشند ،که همگی زوار مذکوره از حسن سلوک و رفتار مشارالیها راضی و خرسند بوده باشند که خشنودی خداوند عالم در رضاءهمگی مخلوقات خود می باشد.
چون کربلایی رضای مذکور قابل ولایق این گونه خدمت نمی باشد. وازجمله خائنین و مقصرین این آستان آسمان مشک است که بثوت پیوسته است وهمگی جمهور خلق از رفتار و گفتار و کردار این شخص نالایق برآمده نزدیک بر این گردیده بوده که باب غضب غفار الذنوب به جوش آمده و متوطنین آن مرز و بوم را هراس اندازد .بعد اطلاع والتجاری این مردم و خواهش واستدعای لایق اناثی و ذکور صغیر کبیرعالیحضرت میرزا ابراهیم مذکور را شایسته و پیراسته این خدمت عظما دانسته و کربلایی رضا رااز خدمت این امر نالایق دانسته به تاریخ 19 شهر رمضان آقا میرزا ابراهیم و زوجه اش سر افرازاین خدمت عظما گردید.
از این هر کس وارد شاهزاده ... خوش بود از غزل ...که هر کس ...خوددر ننماید که فرمودند من ...خدم . حدر ...
تاریخ 19 رمضان سنه 1258 قمری
مهر .عبده عبد الرحی

مهرها و سجل ها که در این نامه قراردارد 9 عدد آن ناخوان و مابقی به قرار ذیل می باشد که درج می گردد.
از پایین دست راست به طرف بالا
الله ،محمد وعلی فرض امری عبده حسن
عبده محمد بن مهدی
عبده الراجی محمد علی
نام آحسین
محمد بن آصفی بن محمد
عبده حسین
آقا میرزا ابراهیم بن آقا کوچک لایق و شایسته خادمی بقعه متبرکه است وجزءاوکس نیست ونمی باشد .
عبده محمد حسین بن عبداله
عبدالراجی محمد کاظم
عبده محمد علی
عبده محمد جعفر
عبده محسن بن محمد
محمد بن محمد حسین
...ال یعقوب
عبده محمد اسمعیل
سعنت بالله را و بالقرآن کتابا وبالله لیوم دنیا و بمحمد صل الله و اله نبیاًو للکعبه قبله و لعلی ابن طالب و اولاد ه عترتی علیهم الصلواه والسلام  بااله السنه قائد از اثر او علی آقا ابراهیم  خاوئاولد یک فی نساده زوجته المذکور من عندالله تعالی .مهر ناخوان
محمد ابراهیم وزوجهاش هردو به زیور صلاح آراسته و چون زوجه اش از سلسله جلیله مصطفویه صلی الله علیه و آله است  اولی وانسب اند به خدمت گذاری بقعه مذ کور داعی و راضی و جمعی کثیر را هم مطله هستم که راضی که آن دو خدمتگذار با شند و بسیار ...می شوم که ...بودند از حرکات کربلایی رضا..لااله الا الله الملک هو مومن والمعین              
مهر :محمد ابراهیم

عبد الراجی عبد الجواد بن محمد جعفر
محمد هاشم
چون صلاح و صواب ...مرقوم فرمودند ...ولهذا بهمنی ...  نیک نام آقا محمد ابراهیم سر فراز حاصل نمود

مهر: ناخوانا "

 

سندی از حکم نصب متولیان :


درحدود 140 سال قبل از تاریخ تحریرعلامه بزرگوارملا محمد اسمعیل صدر که عالم آن عصر بوده نامهای به لطفعلی خان حاکم آن عصر منطقه می نویسد و درخواست دارد که با خادمی جناب آقا ابراهیم وملا احمد حسین آبادی موافقت نماید که مورد قبول واقع می گردد که اصل آن سند را ذیلاً درج می نمائیم.


 " الیه یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چون وجود شخصی کامل کاردان به جهت خدمت و تنزیه وتنظیف وحفظ و حراست بقعه متبرکه ومدرسه رفیعه وابنیه متعلقه به مدفن شریف جناب امامزاده احمد واخیه الصغیرالمسمی به جعفرعلیما الصلوه والسلام ومدرسه رفیعه وابنیه شریفه وسیله منتسبه سرکارعظمت مدار فیض آثارمنبع الجواد والوقارمعدن العزه والکرامه والاقتدارعمده الامرء العظام نظام الشو که والحتشام مقرب الخاقان و منتخب السطان لطفعلی خان سرتیپ دامت شوکته وصولنه واجب ولازم بوده به تاریخ الیوم چهارشنبه دهم شهر ربیه الثانی 1275 ه ق مقررچنین شد که جنابان سعادت آفرینان آقا ابراهیم وملا احمد حسین آبادی بالمشارکه والمرافقه والموافقه مشغول خدمات مزبور ومشاغل مذکوره باشند وملااحمد مراعی حرمت و بزرگی آقا ابراهیم باشد واز سخن حسابی وصلاح وصوابدید ایشان بیرون نرود وچنان که هر یک درشغل وعمل وخدمت آن عمل و محفل بهشت مشاکل مقصرومتقاعد متکاهل ومساهی باشند اوعزل ودیگری را که صلاحیت عمل داشته باشد به جای او نصب شودعلی هذا مقررمی شود که حضرات حسین آبادی در رقبه اطاعت وفرمانبرداری مشارالیهما غفلت وقصور نورزند وحضرات زوار وعابرین وزمره اهالی ازاذانی واعالی به مراسم عزت و احترام وخدمت ورعایت مشارالیهما قیام واقدام نمایند .ان الله لایضیع اجرالمحسنین نعم الله وحسبی الوکیل.
مهر :عبده محمد اسمعیل "

 

متولیان از دیر باز تا کنون

ازمجموعه اسناد ومدارک موجود استفاده می شود که خدام توسط علماءعصر تاًیید و براین خدمتگزاریتعیین شده اند. که اسامی آنان درزمانهای مختلف عبارت بوده اند از:

1. کربلایی رضا .
2. آقاابراهیم و زوجه اش .
3. خانم بی بی منظر.
4. آقاابراهیم وملااحمد.
5. آقاسید اسماعیل وسید مومن.
6. آقاداود.
7. آقاسید حسن آستانه.
8. آقامیرآستانه فرزند آقاسید حسن.

 

 

و بعد ازآن تا جندین سال زیر نظر هیت امناء به سرپرستی اداره اوقاف آباده  اداره می شده است که اعضای هیت امناء امام زاده گان در طول سالهای گذشته به شرح زیر است :

1. مرحوم دکتر صفدر صانعی.
2. مرحوم حاج محمد تقی نعمت الهی.
3. مرحوم حاج احمد صانعی.
4. آقای حاج نعمت ا..نعمت الهی.
5. آقای جمال صانعی.
6. آقای جلیل نجمی.

 

در سالهای گذشته خادم امام زاده گان آقای اسمائیل ندافیان و بعد از آن آقای محمد زمان اعرابی زیر نظر هیت امناء فوق به خدمتگزاری در آستان مقدس مشغول بوده اند .

هیات امنا فعلی امام زادگان شامل :

  1.  آقای نادر نعمت اللهی : رئیس هیات امناء ، ساختمان حرم و مالی
  2.  آقای خسرو امینی : تدارکات و خدمات
  3.  آقای محمد علی نفر : فرهننگی و تبلیغات
  4.  حاج آقا مظفری : امام جماعت ، فرهنگی و تبلیغات

خادمین حرم که زیر نظر هیات امناء به فعالیت مشغولند : آقای مجتبی نعمت اللهی و غلام مهدی حسن حسینی و همچننین تعداد زیادی خادم افتخاری در برنامه های مختلف حضور پیدا کرده و خدمات لازم را انجام می دهند.

 

 

برگشت به فهرست

*****************************************************

 

بروز شده در تاریخ :93/1/15
 
منوی صفحات

: منابع

اسناد اداره اوقاف آباده

کتاب گوهران تابناک

:نوشته

آقای سید حسین

هاشمی تبار بید گلی

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آباده می باشد
.هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد
کانون فرهنگی هنری امام زاده گان احمد و جعفر شهر بهمن
التماس دعا